Ελληνικά English

 • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
 • Κεντρικό Banner Slide 2 [760xX]
 • Κεντρικό Banner Slide 3 [760xX]
 • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
ΟΧΗΜΑ

 

Η ασφάλεια αυτοκινήτου για αστική ευθύνη έναντι τρίτων είναι από το νόμο υποχρεωτική. Στα βασικά ασφαλιστικά προγράμματα αυτοκινήτων υπάρχει ένα κεφάλαιο κάλυψης αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους καθώς και κεφάλαιο κάλυψης για υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.

Συμπληρωματικές καλύψεις που μπορείτε να επιλέξετε για πιθανούς κινδύνους μπορεί να είναι:

 • Πυρκαγιά

 • Ολική/Μερική κλοπή

 • Θραύση κρυστάλλων

 • Φυσικα Φαινόμενα

 • Ιδίων ζημιών (Μεικτή)

 • Προσωπικό ατυχήματος οδηγού

 • Νομική προστασία

 • Οδική βοήθεια

Και πολλές άλλες καλύψεις για να ‘’θωρακίσετε’’ το όχημα σας.

Το κόστος ασφάλισης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του οχήματος (κυβικά, ιπποδύναμη, αξία, έτος κατασκευής) τις καλύψεις, την ηλικία του οδηγού, το ιστορικό ζημιών, την χρήση του οχήματος (ΕΙΧ,ΦΙΧ,ΦΙΧ ΑΓΡ,ΤΑΞΙ, κτλ) την γεωγραφική περιφέρεια που συνήθως το όχημα κυκλοφορεί, καθώς και ο τρόπος πληρωμής των ασφαλίστρων.