Ελληνικά English

 • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
 • Κεντρικό Banner Slide 2 [760xX]
 • Κεντρικό Banner Slide 3 [760xX]
 • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

 

Το εισόδημα μας καθορίζει την ποιότητα και το επίπεδο της ζωής μας. Οι οικονομικές απολαβές που μας αποφέρει η εργασία μας είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την ευημερία μας. Οι Ασφάλειες Εισοδήματος έχουν σαν σκοπό την αναπλήρωση του εισοδήματος μας σε περίπτωση Μερικής ή Ολικής ανικανότητας να εργαστούν.

 • Απώλεια Εισοδήματος

 • Μόνιμη Ολική και Μερική Ανικανότητα από ατύχημα

 • Επαγγελματική Ανικανότητα

 • Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από ατύχημα

 • Κάλυψη Σοβαρών Ασθενειών ή Ατυχημάτων

 • Θάνατος Από Ατύχημα

 • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του ασφαλισμένου

 • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Θανάτου ή Μόνιμης Ανικανότητας του Συμβαλλομένου

 • Καταβολή Κεφαλαίου λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας Ασφαλισμένου

 

Οι καλύψεις αυτές μπορούν να συνδυαστούν και με προγράμματα Υγείας , Σύνταξης, Προστασίας, Αποταμίευσης.