Ελληνικά English

  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 2 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 3 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
ΖΩΗΣ

 

Οι οικονομικές υποχρεώσεις και ευθύνες σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ μεγάλες. Τυχόν οικονομικές επιπτώσεις από την απώλεια ικανότητας εργασίας ή και θάνατο του ατόμου μπορούν να καλυφθούν από τις Ασφάλειες Ζωής. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο και αναλόγως το πρόγραμμα προσαυξημένο με τις υπεραποδόσεις των επενδύσεων.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα μετά από τα 3 πρώτα έτη να κάνετε

  • εξαγορά ή

  • την παροχή δανείου εάν προκύψει τέτοια ανάγκη.

  • Ελευθεροποίησης , που σημαίνει διακοπή περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων και την αντίστοιχη διαμόρφωση μειωμένου ασφαλισμένου κεφαλαίου κάλυψης.